Ασύρματη καταγραφή υδρομετρητών, Παροχή υπηρεσιών, Συστήματα τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού δικτύων

παραδειγμα 1

Περιγραφή Έργου

αααααααα
  • Φορέας έργου: ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
  • Φορέας χρηματοδότησης: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗ – ΑΞΟΝΑΣ 02 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

δδδ

δδδδ

δδδδ