ΔΕΥΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ G&G INNOVATIONS ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ